Hướng dẫn cách tạo hình nền thư pháp online (trực tuyến)

Truy cập trang web https://www.thuphaponline.net

Mặc định của web sẽ có 2 chữ thưpháp, bạn cần phải xoá 2 chữ này.

Mục tổng thể, ở đây chỉ sử dụng cho mục đích điều chỉnh khung ảnh như phóng to thu nhỏ hay thay đổi kích cỡ ảnh để tuỳ chỉnh dễ dàng hơn.

Bước 1: Đầu tiên, bạn chọn ảnh nền yêu thích (có thể chọn từ thư viện của máy nếu bạn có sẵn ảnh).

Bước 2: Sau đó, bạn cần nhập thêm chữ mong muốn (để linh hoạt hơn bạn nên thêm từng chữ hoặc chỉ vài chữ, để tiện kéo thả vào vị trí thích hợp hơn).

Bước 3: Tiếp theo, bạn chọn font chữ, màu chữ, hay kích cỡ. Lưu ý, nếu bạn muốn tuỳ chỉnh riêng từng chữ hay nhấn vào chữ đó để chọn rồi tuỳ chỉnh như bình thường.

Bước 4: Cuối cùng, chọn chất lượng ảnh để tải ảnh về máy.

(Phiên bản mới)